فراخوان بیست و هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران

فراخوان بیست و هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران منتشر شد.

فراخوان بیست و هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران منتشر شد. مهلت: ۲۱ تیر ۱۴۰۰ روزهای جوانی مثل پرواز کردن روی ابرهایی است که تا لحظه‌ای دیگر روی کشتزارهای گندم می بارند… و گویی تو هم با قطره های باران به روی خاک می‌نشینی و بعد شروع می‌کنی دویدن… . روزهای جوانی همین دست‌های توست […]