فراخوان اولین جشنواره ملی هنرهای مفهومی رضوی (آهوان)

فراخوان اولین جشنواره ملی هنرهای مفهومی رضوی (آهوان)

■ مهلت: تا ۱۵ آذر ۱۳۹۹ تمدید شد.
.
≡ بخش های جشنواره
■ الف) آثار ویدئو محور
■ ب) چیدمان و آثار محیطی
■ ج) هنرهای اجرایی
■ د) هنر شبکه
.
≡ جوایز جشنواره
■ به ۴ اثر برگزیده توسط هیات داوران لوح افتخار، تندیس جشنواره  و مبلغ چهل میلیون ریال اهدا خواهد شد.
■ جایزه ویژه هیئت داوران: شامل لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ پنجاه میلیون ریال به اثر برگزیده ای که منطبق با محورهای موضوعی جشنواره بوده و با نگاه خلاقه به فرهنگ بومی استان سمنان باشد خلق شده باشند، تعلق خواهد گرفت.
■ نکته۱: در صورت اینکه هریک از برگزیدگان با ارائه گواهی تحصیلی، دانشجویی خود را اثبات نمایند، به هرکدام از آنان مبلغ بیست میلیون ریال جایزه ویژه تعلق خواهد گرفت.
■ نکته۲: در صورت اینکه هیچ کدام از برگزیدگان دانشجو نباشند، به ۳ نفر از دانشجویانی که بهترین آثار را ارائه نمایند (به تشخیص هیئت داوران) هر نفر بیست میلیون ریال جایزه تعلق خواهد گرفت.
.
≡ راههای ارتباطی:
■ تلفن تماس:
● دبیرخانه جشنواره ۳۳۳۴۰۸۵۱  و دبیرخانه تخصصی ۳۳۳۳۴۷۳۷ – پیش شماره ۰۲۳
■ سایت:
● semnan.shamstoos.ir
● ahoovan.ir