فراخوان رقابت بین المللی عکاسی BBA ۲۰۲۰

Final call for BBA Photography Prize 2020

■ مهلت: ۵ شهریور ۱۳۹۹
■ جایزه عکاسیBBA یک ابتکار عمل سالانه است که توسط گالری BBA در برلین برای دعوت از بهترین استعدادها و عکاسی فاین آرت از سراسر جهان برگزار می شود. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ مبلغ ۳۹ یورو
.
≡ جوایز:
■ تعداد ۴ نفر از هنرمندان برگزیده می توانند آثار خود را در گالری BBA به عنوان بخشی از ماه عکاسی اروپا (EMOP) در ماه اکتبر به نمایش گذارند.
■ یک برنده فرصت یک نمایش انفرادی معتبر در گالری BBA در برلین دریافت می کند.
■ آثار برنده همچنین به مدت یک سال توسط گالری BBA تبلیغ خواهند شد.