فراخوان سینمایی جشنواره مستند «درخت طلایی» سال ۲۰۱۷

فراخوان سینمایی جشنواره مستند «درخت طلایی» سال ۲۰۱۷ به روزهای آخر نزدیک می شود. ■ مهلت: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ ■ ■ دومین جشنواره جهانی فیلم‌های مستند محیط زیستی «درخت طلایی» آلمان تا آخر ژوئن مهلت ثبت نام دارد. این جشنواره که فیلم‌هایی با موضوع حفاظت از محیط زیست را به رقابت می‌گذارد؛ در این دوره […]