معرفی کانال «صدای ادبیات»

≡ معرفی کانال «صدای ادبیات» ≡ ■ اینجا به شما تعلق دارد، براى شما که عاشق ادبیات هستید و دوست دارید شعر، کتاب و قهوه را با هم بنوشید. اشعار، داستانک‌ها و گزیده‌هاى ادبىِ کمتر شنیده‌شده را اینجا گوش کنید. ■ t.me/sedayeadabiat

انتشار جلد اول کتاب «شاعران اشرف»

جلد اول کتاب «شاعران اشرف» منتشر شد. ■ این کتاب تلاشی است در جهت شناساندن ظرفیت های ادبی و معرفی پیشکسوتان هنر نِوشتن، همچنین بازشناسی چهره پژوهشگران قدرتمند هنر اشرف در شرق مازندران. ■ بدون شک این کتاب نواقصی هم دارد که با شنیدن نظر منتقدان جدی ادبیات، در چاپ های بعدی، اصلاح خواهد شد […]

کتاب نفیس «راز ساز در ساختار تار»

کتاب نفیس راز ساز در ساختار تار

کتاب نفیس «راز ساز در ساختار تار» به همراه لوح فشرده حاوی فیلم آموزشی و مستند ساخت تار، با آرم وهمکاری کمیسیون ملّی یونسکو در ایران منتشر شد. کتاب حاضر، پژوهشی گسترده در ساختار ساز تار ایرانی و دستاورد تلاشی است که پانزده سال به درازا کشیده است و شامل: بر کشیدن حجاب از رموز […]