فراخوان جایزه بین المللی Epica سال ۲۰۱۸

فراخوان جایزه بین المللی Epica سال ۲۰۱۸ منتشر شد. ■ ملت: ۸ مهر ۱۳۹۷ ■ ■ جایزه Epica، فراخوان خود را در سال ۲۰۱۸ برای همه هنرمندان از سراسر جهان در تمامی زمینه های ارتباطی منتشر نموده است. جایزه اپیکا در سال ۱۹۸۷ توسط «اندرو راولینز» ایجاد شد. ■ اپیکا یک رویداد منحصر به فرد […]