فراخوان نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی در برج میلاد خرداد ماه ۱۳۹۸

فراخوان نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی در برج میلاد خرداد ماه ۱۳۹۸ منتشر شد. مهلت: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ≡ شرایط شرکت در نمایشگاه: ■ موضوع، تکنیک و ابعاد : آزاد ■ بعد از ارسال تصویر اثر و تایید، راهیابی به نمایشگاه و انجام مراحل تکمیل ثبت نام امکان پذیر خواهد بود. ■ برای هر هنرمند امکان […]