فراخوان دوره های تابستانه مدرسه شیوه در سال ۱۳۹۷

فراخوان دوره های تابستانه «مدرسه شیوه» منتشر شد. ■ برگزاری: تابستان ۱۳۹۷ ■ ≡ آغاز ثبت نام دوره های تابستانه «مدرسه شیوه»: ■ دوره های متنوع طراحی گرافیک ■ دوره های موضوعی تصویرسازی ■ دوره های تخصصی موشن گرافیک ■ و کارگاه های متنوع هنرهای کاربردی ≡ برای اطلاع از جزئیات دوره ها،مشاوره و ثبت […]