فراخوان مقاله دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی

فراخوان مقاله دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی منتشر شد. مهلت: ۵ بهمن ۱۳۹۷ اهداف همایش: ارایه دستاوردهای پژوهشی محققان و پژوهشگران در حوزه معماری و شهرسازی، مرمت، باستان شناسی، نقشه برداری، محیط زیست، معماری منظر و رشته‌های مرتبط و تبادل دیدگاه‌ها، انتقال تجربیات و بحث پیرامون […]

فراخوان همایش «نسخ خطی فارسی به مثابه میراث جهانی»

فراخوان همایش «نسخ خطی فارسی به مثابه میراث جهانی» منتشر شد. ■ مهلت: ۱۵ تیر ۱۳۹۷  ■ این همایش به کوشش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، انجمن ایرانی تاریخ اسلام و انجمن ایرانی تاریخ برگزار می‌شود. ≡ محورهای همایش: بایسته های احیای نسخ مباحث نظری و مفهومی […]

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی منتشر شد. ■ مهلت:۳۰ دی ۱۳۹۶ ■ هدف این همایش علاوه بر توسعه مرزهای دانش و تبادل نظر علمی و فنی استادان، دانشجویان و پژوهشگران، آشنایی بیش تر متخصصان این موضوع با یکدیگر و همچنین با مراکز مرتبط داخلی و خارجی می باشد. این همایش […]

بورسیه دکتری مدیریت میراث فرهنگی دانشگاه IMT ایتالیا

بورسیه دکتری مدیریت میراث فرهنگی دانشگاه IMT ایتالیا منتشر شده است. ■ مهلت: ۹ آبان ۱۳۹۶ ■ ■ وبسایت خوب گالری در بخش بورسه های تحصیلی خود، اطلاعیه بورسیه دکتری مدیریت میراث فرهنگی دانشگاه IMT ایتالیا را ترجمه و منتشر کرده است. این دانشگاه IMT مطالعات بیشتر در زمینه تخصصی دکتری ۳۶ بورسیه ارائه می […]

فراخوان مقاله | همایش ملی فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی

فراخوان همایش ملی فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی

فراخوان همایش ملی فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی توسط دانشگاه مازندران منتشر شد. ■مهلت: ۳۰ آذر■ بروز خشونت ها و جنگ های خانمان سوز در جهان، لزوم توجه به مفهوم صلح را بیش از پیش جدی وحیاتی می سازد. صلح پایداربدون نقش فرهنگ در تعاملات میان ملت ها و خشونت زدایی از جهان، غیر قابل […]

فراخوان کارگاه های علمی، تخصصی مردم شناسی

فراخوان کارگاه های علمی، تخصصی مردم شناسی

فراخوان کارگاه های علمی، تخصصی مردم شناسی توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شد. ■مهلت: ۲۵ آبان■ به مناسبت هشتادمین سال تاسیس نهاد مردم شناسی در ایران، ده کارگاه علمی از سوی پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشکری و مرکز اسناد فرهنگی آسیا پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از تاریخ ۲۵/۸/۹۵ […]