فراخوان عکاسی|مسابقه عکاسی میکروگرافی «دنیای کوچک» شرکت نیکون

فراخوان مسابقه عکاسی میکروگرافی «دنیای کوچک» شرکت نیکون منتشر شده است. ■مهلت: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶■ رقابت دنیای کوچک نیکون از همه کسانی که به عکاسی با میکروسکوپ علاقمند هستند، دعوت می کند در این رقابت شرکت کنند. مسابقه در دو بخش علاقمندان و هنرمندان حرفه ای برگزار می شود. موضوع مسابقه آزاد است و همه […]