پذیرش محدود هنرجو در دوره های آموزشی عکاسی مدرسه هنری ایده

مدرسه هنری ایده در دوره های آموزشی عکاسی تعداد محدودی دانشجو می پذیرد. عکاسی پایه تا پیشرفته ترکیب بندی در عکاسی عکسی معماری عکاسی مدلینگ عکاسی صنعتی تبلیغاتی عکاسی فاین آرت نقد عکس نورپردازی و عکاسی پرتره ادیت و روتوش عکس راه های ارتباطی اینستاگرام: Instagram.com/idea.school تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۸۲۳۶۲۵ ۰۲۱۸۸۸۲۳۳۸۷ مکان برگزاری: تهران، کریم خان، […]

فراخوان شرکت دردوره های نظری هنر در مدرسه هنری ایده

فراخوان شرکت دردوره های نظری هنر در مدرسه هنری ایده

فراخوان شرکت در دوره های نظری هنر در مدرسه هنری ایده منتشر شد. برگزاری: تابستان ۱۳۹۸ ■ پرورش کیوریتور ■ مدیریت گالری ■ تاریخ هنر ■ نقد آثار هنری ■ نقد عکس ■ نشانه شناسی در آثار هنری ■ هنر در سیاست و اجتماع اینستاگرام: Instagram.com/idea.school تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۸۲۳۶۲۵ ۰۲۱۸۸۸۲۳۳۸۷ مکان برگزاری: تهران، کریم خان، […]