فراخوان جشنواره هنری جزایر کوچک Little Islands ۲۰۲۰

Little Islands Festival

■ مهلت: ۵ بهمن ۱۳۹۸
■ این رویداد با هدف آموزش کودکان و نوجوانان ساکن در جزایر کوچک و افزایش آگاهی جامعه محلی در مورد موضوعات هنری و فناوری برگزار می شود. جشنواره جزایر کوچک در سومین دوره خود، از تمامی هنرمندانی که در زمینه ایجاد سمعی و بصری و دیجیتال فعالیت می کنند دعوت می نماید تا پیشنهادات خود را در دسته های زیر ارسال کنند.
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ رایگان است.