فراخوان نمایشگاه گروهی بین المللى پگانا آرت در استانبول ترکیه

فراخوان نمایشگاه گروهی بین المللى پگانا آرت در استانبول ترکیه تمدید

■ مهلت ثبت نام: تا ٣٠ آذر تمدید شد.
■ رشته هاى مورد پذیرش: نقاشى، نقاشیخط، هنر دیجیتال، عکاسى، طراحى و تصویرسازى
.
≡ شرایط شرکت در نمایشگاه:
■ نمایشگاه از تاریخ ١٧ تا ٢٠ دى ماه در استانبول ترکیه برگزار میشود.
■ بعد از اتمام نمایشگاه به کلیه شرکت کنندگان مدرک شرکت در نمایشگاه به دو زبان انگلیسى و ترکیه از طرف گالرى داده میشود.
■ هنرمندان می بایست تصویر آثار را با فرمت jpg به همراه رزومه ی هنری و شناسنامه ی اثر به آدرس ایمیل pegana.artgallery@Gmail.com یا شماره واتس آپ ۰۹۳۶۰۲۷۷۲۴۷ ارسال کنند.
■ ابعاد آثار حداکثر ۵۰*۷۰باشد.
■ آثار پس از بررسی و کارشناسی توسط کارشناسان هنری گالری و تایید شدن در نمایشگاه شرکت داده می شوند
■ هنرمندان تنها در صورت تایید آثار مجاز به ثبت نام و پرداخت هزینه ورودی هستند.
■ در صورت فروش٬ ٣۵ درصد از مبلغ فروش بعنوان سهم گالری کسر و باقی مانده مبلغ حداکثر یک هفته بعد از اتمام نمایشگاه بحساب بانکی هنرمند واریز میگردد.
■ موضوع و سبک و تکنیک آزاد میباشد.
ــــــــــــــــــــــ
.
≡ هزینه برگزاری نمایشگاه:
■ ورودی برای هر اثر مبلغ ۸۵۰ هزار تومان می باشد.
.
≡ راه های ارتباطی:
■ تلگرام و واتس اپ براى ارسال آثار:
● T.me/pegana_art
● ۰۹۳۶٠٢٧٧٢۴٧
■ اینستاگرام:
● Instagram.com/pegana_art
■ تلفن تماس:
● ٠٩٣۶٠٢٧٧٢۴٧
● ۰۹۱۲٧۶٧۵٣٠۴
■ مکان برگزاری:
● ترکیه -استانبول- گالری. nisart gallery

فراخوان نمایشگاه گروهی بین المللى پگانا آرت در استانبول ترکیه

فراخوان نمایشگاه گروهی بين المللى پگانا آرت در استانبول ترکیه

■ آخرین مهلت ثبت نام : ٣٠ آبان ۱۳۹۸
■ رشته هاى مورد پذیرش: نقاشى، نقاشیخط، هنر دیجیتال، عکاسى، طراحى، تصویرسازى
.
≡ شرایط شرکت در نمایشگاه:
■ نمایشگاه از تاریخ ١٧ تا ٢٠ دى ماه در استانبول ترکیه برگزار میشود.
■ بعد از اتمام نمایشگاه به کلیه شرکت کنندگان مدرک شرکت در نمایشگاه به دو زبان انگلیسى و ترکیه از طرف گالرى داده میشود.
■ هنرمندان می بایست تصویر آثار را با فرمت jpg به همراه رزومه ی هنری و شناسنامه ی اثر به آدرس ایمیل pegana.artgallery@Gmail.com یا شماره واتس آپ ۰۹۳۶۰۲۷۷۲۴۷ ارسال کنند.
■ ابعاد آثار حداکثر ۵۰*۷۰باشد.
■ آثار پس از بررسی و کارشناسی توسط کارشناسان هنری گالری و تایید شدن در نمایشگاه شرکت داده می شوند
■ هنرمندان تنها در صورت تایید آثار مجاز به ثبت نام و پرداخت هزینه ورودی هستند.
■ اثبات مالکیت مادی و معنوی و همچنین اورجینال بودن اثر بر عهده هنرمند میباشد.
■ در صورت فروش٬ ٣۵٪؜ از مبلغ فروش بعنوان سهم گالری کسر و باقی مانده مبلغ حداکثر یک هفته بعد از اتمام نمایشگاه بحساب بانکی هنرمند واریز میگردد.
■ موضوع و سبک و تکنیک آزاد میباشد.
ــــــــــــــــــــــ
.
≡ هزینه برگزاری نمایشگاه:
■ ورودی برای هر اثر مبلغ ۸۵۰ هزار تومان می باشد.
.
≡ راه های ارتباطی:
■ تلگرام و واتس اپ براى ارسال آثار:
● T.me/pegana_art
● ۰۹۳۶٠٢٧٧٢۴٧
■ اینستاگرام:
● Instagram.com/pegana_art
■ تلفن تماس:
● ٠٩٣۶٠٢٧٧٢۴٧
● ۰۹۱۲٧۶٧۵٣٠۴
■ مکان برگزاری:
● ترکیه -استانبول- گالری. nisart gallery