فراخوان بین المللی پانزدهمین جایزه هنری Arte Laguna ۲۰۲۰

15TH ARTE LAGUNA PRIZE

■ مهلت: ۷ آذر ۱۳۹۹
■ جایزه هنری Arte Laguna، تأثیرگذارترین رقابت در جهان برای هنرمندان و طراحان نوظهور است که با هدف نمایش و ارتقاء استعدادهای خلاقانه برگزار می شود. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ زیر ۳۵ سال: مبلغ ۴۸,۸۰ یورو برای ۵ اثر و مبلغ ۲۴,۴۰ یورو برای هر اثر اضافه
■ بالای ۳۵ سال: مبلغ ۷۳,۲۰ برای ۵ اثر و مبلغ ۲۴,۴۰ برای هر اثر اضافه
.
≡ جوایز:
■ تعداد ۱۲۰ هنرمند توسط هیئت داوران بین المللی انتخاب و در نمایشگاه گروهی که در ونیز از ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ الی ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ برگزار می شود دعوت خواهند شد.
■ سه جایزه نقدی هر کدام به ارزش ۱۰,۰۰۰ یورو برای سه نفر

فراخوان بین المللی جایزه هنری Arte Laguna ۲۰۱۹

Arte Laguna Prize 2019

■ مهلت: ۶ آذر ۱۳۹۸
■ چهاردهمین دوره رقابت هنری Arte Laguna با همکاری انجمن فرهنگی Moka با هدف ترویج و ارتقاء هنر معاصر برگزار می شود.
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ هنرمندان بالای ۲۵ سال: مبلغ ۸۵,۴۰ یورو (۵ اثر)
هنرمندان زیر ۲۵ سال: مبلغ ۶۱ یورو (۵ اثر)
.
≡ جوایز:
■ تعداد ۴ جایزه نقدی هر کدام به مبلغ ۱۰,۰۰۰یورو وجود دارد.
■ هیئت داوران بین المللی ۱۲۰ هنرمند را برای نمایش گروهی آثار در آرسنال ونیز در ماه مارس و آوریل ۲۰۲۰ انتخاب خواهند کرد.