جستجو

فراخوان جایزه هنر معاصر ویستا ۳

فراخوان جایزه هنر معاصر ویستا ۳ منتشر شد. مهلت: ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ■ ویستا به معناى اندیشه و اندیشه ورزى است . سومین دوره ى جایزه ى هنر معاصر ویستا مانند دوره هاى پیشین مى کوشد با تاکید بر ارزیابى فکر و ایده هاى معاصر هنر ، شرایطى را براى معرفى و اجراى فکر و […]