جستجو

فراخوان نوازندگی بین المللی ویولن و ویولای Max Rostal سال ۲۰۱۸

فراخوان نوازندگی بین المللی ویولن و ویولای Max Rostal سال ۲۰۱۸ منتشر شد. ■ مهلت: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ ■ هنرمند معروف، Max Rostal، هم به عنوان خواننده و به عنوان معلم نقش مهمی در تاریخ نوازندگی ویولن بازی کرد. بسیاری از ویولونیست های شناخته شده بین المللی در چندین نسل، هنرجویان Max Rostal بودند. در سال […]