جستجو

اولین فراخوان داستان کوتاه معرفت معلمی

پوستر اولین فراخوان داستان کوتاه معرفت معلمی

اولین فراخوان داستان کوتاه معرفت معلمی (داستان کوتاه تجربیات حرفه‌ای معلمان در مدرسه) توسط انتشارات سراچه دل منتشر شد. مهلت: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ در طی حیات بشری و با به وجود آمدن مهارت نوشتار که نقطه عطفی در ترویج و تعالی و ترقی علوم و فنون بود، انتقال تجربیات حرفه‌ای در پیشبرد اهداف فردی و […]