جستجو

فراخوان نمایشگاه هنرهای تجسمی پاریس فرانسه

فراخوان نمایشگاه هنرهای تجسمی در پاریس فرانسه منتشر شد. مهلت: ۵ مرداد ماه ١٣٩٧ ■ گروه ھنری نیدرا آرت در ادامه سلسله نمایشگاه ھای بین المللی خود اقدام به برگزاری سی و ھفتمین نمایشگاه ھنرھای تجسمی ھنرمندان ایرانی در رشته های نقاشی، نقاشیخط، طراحی، عکاسی، دیجیتال آرت و طراحی زیورآلات می نماید که در ۵ […]