جستجو

فراخوان دوره آموزش تخصصی «مربیگری پاپیه ماشه کودکان و نوجوانان»

فراخوان دوره آموزش تخصصی مربیگری پاپیه ماشه کودکان و نوجوانان

فراخوان دوره آموزش تخصصی «مربیگری پاپیه ماشه کودکان و نوجوانان» منتشر شد. مهلت ثبت نام: تا ۲ مرداد ۱۳۹۸ با ارائه گواهی قابل ترجمه از دانشگاه علم و فرهنگ ≡ راه های ارتباطی: ۰۹۰۱۵۳۲۸۱۳۲ ۰۲۱۸۸۹۸۳۴۴۰ تلگرام: T.me/Reyhan1990 T.me/tarbiyatmorabi_kodak اینستاگرام: Instagram.com/tarbiyatmorabi_kodak