جستجو

دوره آموزش تخصصی «مربیگری پاپیه ماشه کودکان و نوجوانان»

فراخوان دوره آموزش تخصصی «مربیگری پاپیه ماشه کودکان و نوجوانان» مرکز آموزش های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ منتشر شد. ■ با ارائه گواهی قابل ترجمه از دانشگاه علم و فرهنگ ■ زمینه ها: #پاپیه_ماشه_کودکان #پاپیه_ماشه ≡ راه های ارتباطی: ۰۹۰۱۵۳۲۸۱۳۲ ۰۲۱۸۸۹۸۳۴۴۰ تلگرام: T.me/Reyhan1990 T.me/Niloofarkad T.me/tarbiyatmorabi_kodak اینستاگرام: Instagram.com/tarbiyatmorabi_kodak