جستجو

«طرح یار»، طرحی تازه برای دانشجویان دانشگاه سوره

■ این بار برای آرامش بیشتر شما در دوران تحویل ها، طرح جدیدی داریم! (ویژه ی دانشجویان سوره) ■ از تاریخ ۱ الی ۱۰ بهمن ماه، ■ برای اولین بار؛ مدرسان انجمن علمی و دوستان “طرح یار” ما در ساعت ها و روزهای مشخص، آماده ی کمک کردن به طرح های درسی شما هستند! ■ […]