فراخوان شرکت در ورکشاپ آموزش رزومه نویسی و طراحی پورتفولیو CV & Portfoilio

فراخوان شرکت در ورکشاپ آموزش رزومه نویسی

فراخوان شرکت در ورکشاپ آموزش رزومه نویسی و طراحی پورتفولیو CV & Portfoilio منتشر شد. مهلت: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ≡ آموزش CV & Portfoilio تمام آنچه شما برای ادامه تحصیل، حضور در نمایشگاه ها و سمینارهای بین المللی، مصاحبه های شغلی و دانشگاهی به آن نیاز دارید. ≡ هزینه جهت شرکت در جلسه ۳ ساعته […]

فراخوان نهمین دوره‌ی کلاس‌ های انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی سوره

فراخوان نهمین دوره‌ی کلاس‌ های انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی سوره منتشر شد. مهلت: ۲۵ آبان ۱۳۹۷ ≡ طبق روال گذشته این دوه هم با کلاس های جذاب و مفید در خدمت تمام دانشجویان هستیم … ≡ لیست کلاس ها: ■ دوره WHO AM I … (دوره ای جامع برای ساخت پورتفولیو، ۴ جلسه […]

فراخوان هشتمین دوره‌ی کلاس‌ های انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی سوره

فراخوان هشتمین دوره‌ی کلاس‌ های انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی سوره منتشر شد. مهلت: ۴ مرداد ۱۳۹۷ ≡ طبق روال گذشته این دوه هم با کلاس های جذاب و مفید در خدمت تمام دانشجویان هستیم … ≡ لیست کلاس ها: ■ WHO AM I … (دوره ای جامع برای ساخت پورتفولیو، ۱۰جلسه ۲۰۰ هزار […]