فراخوان | فستیوارت

منو
فراخوان مسابقه پیام، پوستر و عکاسی «نه به پلاستیک» توسط بانک ایران زمین منتشر شد. ■ مهلت: ۵ مرداد ۱۳۹۶ ■ یکی از مشکلات امروز کشور ما استفاده بی حد و حصر از این مصنوعات است که بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان آن برای طبیعت به عنوان محصولی یکبار مصرف، ارزان و در دسترس مورد استفاده قرار می گیرد. اما غافل از این موضوع هستیم که هزینه جمع آوری، بازیافت، امحاء این مواد و از همه مهم تر…

 

فراخوان های مشابه:  , , ,