فراخوان بین المللی مسابقه طراحی پیتزا فروشی و نانوایی

فراخوان بین المللی مسابقه طراحی پیتزا فروشی و نانوایی منتشر شد. مهلت: ۹ آذر ۱۳۹۷ به گزارش فستیوارت بر اساس خبر منتشر شده در رستارک، این مسابقه در دو بحش «Le 5 Stagioni – فضاهایی جدید برای پیتزا» و «Storie di Farina  – فضاهایی جدید برای نان» برگزار می شود.این رقابت به پیشرفت پیتزا فروشی […]