جستجو

فراخوان شناسایی پیمانکاران مجری پیرایش و بهسازی نما و منظرهای شهری

زیباسازی شهر تهران

فراخوان شناسایی پیمانکاران مجری پیرایش و بهسازی نما و منظرهای شهری توسط شهرداری تهران منتشر شد. ■ مهلت: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ■ ■ بدینوسیله به اطلاع شرکت های مجری پیرایش و بهسازی نما و منظرهای شهری می رساند سازمان زیباسازی شهر تهران درنظر دارد نسبت به ارزیابی شرکت های فعال در این زمینه اقدام نماید. […]