فراخوان پیچینگ نخستین نمایشگاه صنعت سینمای اصفهان

فراخوان پیچینگ نخستین نمایشگاه صنعت سینمای اصفهان منتشر شد. مهلت: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷   به همراه کارگاه ۲روزه با حضور استاد #محمدگذرآبادی پیچینگ نقل شفاهی و فشرده‌ی خط اصلی داستان است،برای جذب سرمایه گذار و ورود شما به بازار فیلم! ≡ ثبت نام و اطلاعات بیشتر: www.icinex.ir T.me/icinex

فراخوان پیچینگ سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران

فراخوان پیچینگ سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران منتشر شد. مهلت: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ بخش بین‌الملل انجمن سینمای جوانان ایران، همزمان با برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، برای اولین بار با هدف ایجاد انگیزه در سازندگان فیلم کوتاه و به منظور آموزش و توانمند ساختن آنان برای ارائه و عملیاتی کردن ایده‌ها […]