فراخوان «اولین کتاب سال تصویرگری دینی»

فراخوان «اولین کتاب سال تصویرگری دینی» توسط حوزه هنری منتشر شد. مهلت: ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ مرکزهنرهای تجسمی حوزه هنری در نظر دارد اولین «کتاب سال تصویرگری دینی» را در سال ۱۳۹۷ منتشر کند. بدین منظور فراخوانی را برای حضور علاقه‌مندان اعلام کرده است. شاخص‌های محتوایی مد نظر برگزار کننده در ذیل تصویرگری دینی در این دوره از […]