فراخوان اولین نمایشگاه سالانه هنر در دکوراسیون داخلی تهران در مجموعه نمایشگاهی بین المللی صبا

فراخوان اولین نمایشگاه سالانه هنر در دکوراسیون داخلی تهران توسط موسسه هنری بین المللی صبا و خانه دکور پرگار منتشر شد. مهلت: ۱۰ مهر ۱۳۹۷ موسسه هنری بین المللی صبا و خانه دکور پرگار برگزار می کنند. این رویداد هنری در نظر دارد با هدف شناسایی شرکت ها و فعالان و استعدادهای هنری در زمینه دکوراسیون […]