جستجو

فراخوان مسابقه طراحی کارت عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

فراخوان مسابقه طراحی کارت عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتشر شد. مهلت: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ در راستای مشارکت کلیه اعضاء و افرادی که توانایی طراحی کارت عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را دارند مسابقه طراحی کارت عضویت با شرایط ذیل برگزار می گردد: موضوع : طراحی کارت عضویت اعضای سازمان نظام […]