جستجو

کارگاه آموزشی «خانه، جز خانه»

پوستر کارگاه طراحی معماری «خانه، جز خانه»

فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی «خانه، جُز خانه» منتشر شد. ■ مهلت ثبت نام: تا ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ انسان خیالِ خود از تجربه امنیت و گرمی کنجِ زهدان مادر را با مفهوم «خانه» در جهان بیرون جستجو می‌کند. در روند طراحی این کارگاه، مکان به «خانه» و «جز خانه» مشتق می‌شود که «خانه» بنا به […]