جستجو

فراخوان سومین دوره از کارگاه های آموزش کاربردی تخصصی پژوهش هنر

فراخوان سومین دوره از کارگاه های آموزش کاربردی تخصصی پژوهش هنر منتشر شد. ■ مدت دوره: چهار جلسه ۲ ساعته ■ جلسه نخست: بررسی پیشینه تحقیق، طرح مساله و شیوه نگارش (دکتر مینو خانی) ■ جلسه دوم: پیش تحقیق، موضوع‏یابی و ضرورت سنجی پژوهش‏های هنری (دکتر بهنام زنگی) ■ جلسه سوم: اهمیت و ضرورت انجام […]