جستجو

فراخوان کارگاه طراحی مدرس امیرحسین علویجه

فراخوان کارگاه طراحی مدرس امیرحسین علویجه در آموزشگاه هنر منتشر شد. شروع دوره: نیمه دوم آبان ۱۳۹۷ هدف تربیت مشاهده ‌گری تیزبین است. ≡ شرح درس کارگاه: * طراحی احجام هندسی *بررسی روابط خاکستری در حجم پردازی * بررسی رابطه میان اجسام درتصویر / تعریف و بررسی کمپوزوسیون در طراحی *طراحی محیطی از اشیا و […]