جستجو

فراخوان کارگاه مادر و کودک «نوروز کجاست»

فراخوان کارگاه مادر و کودک «نوروز کجاست» توسط پردیس علم و فناوری منتشر شد. ■ شروع دوره: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ ■ ≡ کارگاه نوروز کجاست؟ ■ ۵ جلسه آشنایی مادر و کودک با آیین ها و مراسم پیش از نوروز در ایران ■ شامل فعالیت های عروسک سازی، ■ شیرینی پزی، کاشت گیاه و بازی […]