جستجو

فراخوان همایش «نسخ خطی فارسی به مثابه میراث جهانی»

فراخوان همایش «نسخ خطی فارسی به مثابه میراث جهانی» منتشر شد. زمان برگزاری: ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ بر اساس خبر ارسال شده برای فستیوارت از طرف دبیر همایش، به دنبال برگزاری سلسله‌ همایش‌های نقد متن تاریخی، گروه تاریخ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری […]