فراخوان بین المللی رقابت نویسندگی ۲۰۱۹ Puchi

فراخوان بین المللی رقابت نویسندگی ۲۰۱۹ Puchi منتشر شد. مهلت: ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ■ این رقابت توسط La Casa Encendida و Fulgencio Pimentelبرگزار می شود و به دنبال کتابی جدید در هر ژانر یا شکلی است که می تواند داستانی، غیر داستانی، شعر، رمان، کتاب مصور، کتاب درسی یا ترکیبی از این ها باشد. ≡ […]