جستجو

فراخوان جمع آوری عکس جهت تدوین اولین کتاب عکس «سوگواره های عاشورایی لرستان»

فراخوان جمع آوری عکس جهت تدوین اولین کتاب عکس «سوگواره های عاشورایی لرستان منتشر شد. مهلت: ۳۱ شهریور ■ کاری از حوزه هنری استان لرستان ≡ هدف فراخوان: ■ بازنمایی هنری آیین گل مالی، دسته های عزا، آداب بومی سوگ جمعی و … ≡ ارائه آثار: ■ پل ارتباطی در پیامرسان های سروش و تلگرام: […]

فراخوان کشوری کتاب عکس «قاب نگاه»

فراخوان کشوری کتاب عکس «قاب نگاه» منتشر شد. ■ مهلت: ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ ■ در نظر داریم کتاب عکسی (سیاه و سفید) از عکاسانی که نگاه زیبایی دارند تهیه کنیم. این کتاب شامل ۱۰۰ عکس از ۱۰۰ عکاس است که در قطع خشتی چاپ و توزیع می شود. موضوع آثار ارسالی شامل : مستند اجتماعی […]

فراخوان بین المللی LUMA Rencontres برای جایزه کتاب عکس dummy سال ۲۰۱۸

فراخوان بین المللی LUMA Rencontres برای جایزه کتاب عکس dummy سال ۲۰۱۸ منتشر شد. ■ مهلت: ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ ■ ■ از سال ۲۰۱۵،جشنواره سالانه عکاسی Rencontres dArles جایزه ای را برای حمایت از انتشار یک کتاب dummy در نظر گرفته است. ≡ چه کسانی می توانند شرکت کنند؟ ■ تمام عکاسان حرفه ای و […]