فراخوان | فستیوارت

منو
فراخوان بین المللی LUMA Rencontres برای جایزه کتاب عکس dummy سال ۲۰۱۸ منتشر شد. ■ مهلت: ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ ■ ■ از سال ۲۰۱۵،جشنواره سالانه عکاسی Rencontres dArles جایزه ای را برای حمایت از انتشار یک کتاب dummy در نظر گرفته است. ≡ چه کسانی می توانند شرکت کنند؟ ■ تمام عکاسان حرفه ای و هنرمندان که از عکاسی استفاده می کنند، در همه سنین و از هر ملیتی واجد شرکت در این رقابت هستند. ≡ موضوع رقابت امسال: ■…

 

فراخوان های مشابه:  ,