جستجو

دوره تخصصی فن ترجمه (انگلیسی به فارسی – فارسی به انگلیسی)

فراخوان دوره تخصصی فن ترجمه (انگلیسی به فارسی – فارسی به انگلیسی) منتشر شد. زمان شروع ترم یک: ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ≡ مدرس: محسن جاذب (دانشجوی دکتری ترجمه زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی) ◾️دارنده مدرک تخصصی تربیت مترجم از دانشگاه اوتاوا، کانادا ≡ دانشجویان در پایان این دوره با اصول و مهارت ترجمه عملی […]