جستجو

فراخوان کنکورهای هنر تنها با ۵۰ هزار تومان

فراخوان کنکورهای هنر تنها با ۵۰ هزار تومان منتشر شد. مهلت: تا پایان تیرماه ≡ شرایط شرکت در دوره ها: «کنکور هنر» با ماهانه ۵۰ هزار تومان «کنکور بازیگری و کارگردانی ارشد» با ماهانه ۵۰ هزار تومان «کنکور دکتری» با ماهانه ۵۰ هزار تومان هزینه برگزاری نمایشگاه: افراد عادی ماهانه ۵۰ هزار تومان افراد شاخص […]

فراخوان آزمون عملی و سوالات احتمالی کنکور ارشد هنر

فراخوان آزمون عملی و سوالات احتمالی کنکور ارشد هنر مهلت: تا پایان هفته | ۹ خرداد ۱۳۹۸ ≡ شرایط شرکت در دوره: آزمون عملی کارشناسی هنر و ارشد پکیج سوالات احتمالی کنکور کنکور هنر، بازیگری و کارگردانی ارشد ≡ هزینه چهارصد هزار تومان شرکت در جشنواره «سوالات احتمالی» با جایزه چهار(۴,۰۰۰,۰۰۰) میلیون تومانی ≡ راه […]