جستجو

فراخوان کنکورهای هنر تنها با ۵۰ هزار تومان

فراخوان کنکورهای هنر تنها با ۵۰ هزار تومان منتشر شد. مهلت: تا پایان تیرماه ≡ شرایط شرکت در دوره ها: «کنکور هنر» با ماهانه ۵۰ هزار تومان «کنکور بازیگری و کارگردانی ارشد» با ماهانه ۵۰ هزار تومان «کنکور دکتری» با ماهانه ۵۰ هزار تومان هزینه برگزاری نمایشگاه: افراد عادی ماهانه ۵۰ هزار تومان افراد شاخص […]