جستجو

فراخوان کلاس های آزمون عملی رشته تئاتر – بازیگری و کارگردانی

≡ فراخوان کلاس های آزمون عملی رشته تئاتر – بازیگری و کارگردانی منتشر شد. ≡ ≡ آزمون عملی رشته تئاتر – بازیگری و کارگردانی توسط مدرس رتبه های تک رقمی: «نعیم سروش» ■ کارشناسی ارشد و کارشناسی ■ دارای رتبه یک و دو، چهار … کارگردانی ۹۶ و نمره میانگین ۸۵ درصد آزمون عملی، بالاترین […]