جستجو

پنل گفتمان پروژه: زَنگَل ؛ زنان بختیاری

پنل گفتمان پروژه: زَنگَل ؛ زنان بختیاری ■ در این پنل با حضور سه تن از عکاسان پیشکسوت این پروژه به بررسی و تفسیر ، شکل گیری و هدف آن ، بیان تجربیات خواهیم پرداخت. ■ پروژه «زن» بر اساس یک تفکر به دور از تعصبات رایج به خوانش مواجهه زنان در جوامع، اقوام ایران […]