جستجو

فراخوان شرکت در سمینار فن ترجمه

فراخوان شرکت در سمینار فن ترجمه

فراخوان شرکت در سمینار فن ترجمه منتشر شد. مهلت ثبت نام: یک روز قبل از برگزاری سمینار تاریخ برگزاری سمینار: چهارشنبه (۵ تیر ۱۳۹۸) ساعت ۱۶-۱۹ پنجشنبه (۶ تیر ۱۳۹۸) ساعت ۱۰-۱۳ ≡ شرایط شرکت در سمینار: شرکت در این دوره نیازمند آشنایی با زبان انگلیسی در سطح متوسط می‌باشد. همراه با مشاوره و تعیین […]