جستجو

فراخوان ششمین جشنواره ملی مطبوعات خلیج فارس

فراخوان ششمین جشنواره ملی مطبوعات خلیج فارس

فراخوان ششمین جشنواره ملی مطبوعات خلیج فارس منتشر شد. مهلت: ۱ تا ۲۰ تیر ۱۳۹۸ در نظام مردمی، مردم باید اهل تحلیل شوند تا بفهمند که نظام برایشان مفید است. آگاهی برای چنین نظامی، مثل آب و هوا، لازم و واجب است. نظام ما، این گونه است. هر چه مردم بیشتر آگاه باشند، نظام جمهوری […]