جستجو

فراخوان دومین سالانه هنرهای شهری بهار یزد

پوستر فراخوان دومین سالانه هنرهای شهری بهار یزد

≡ مهلت: ۲۵ آذر ۱۳۹۸
■ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری یزد با هدف مناسب سازی شهری در آستانه نوروز برای رشد هنر شهری و همچنین بهره‌گیری از هنرمندان ایرانی همزمان با آغاز بهار در اسفند ماه ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ دومین دوسالانه هنرهای شهری بهار یزد را برگزار می کند. سازمان سیما منظر و فضای شهری از همه هنرمندان دعوت می کند تا در این رویداد شرکت کنند
.
≡ جوایز
■ به هر کدام از طرح های برگزیده در هر بخش مبلغ ۴۰ میلیون ریال تخصیص داده می‌شود
■ هزینه اجرا برای هر بخش بر حسب موارد مورد نیاز و سایر هزینه‌های آن که توسط کارشناسان فنی سیما و منظر شهرداری محاسبه و پرداخت خواهد شد
■ سقف مبلغ تمام شده در هر پروژه برای هر بخش به انضمام جایزه ۳۰ میلیون تومان می باشد.