جستجو

پنجمین دوسالانه تذهیب های قرآنی

■ مهلت: ۲۷ آبان ■ فراخوان پنجمین دوسالانه تذهیب های قرآنی شامل رشته های تذهیب، تشعیر، گل و بوته، گل و مرغ و نگارگری منتشر شده است. متن فراخوان به شرح زیر است. هنر تذهیب از اصیل ترین هنرهای اسلامی و ایرانی است که همواره قرین کلام بی مثال کردگار بوده و آثار متعددی از […]