فراخوان جایزه بین المللی شعر Rattle ۲۰۲۱

2021 Rattle Chapbook Prize

■ مهلت: ۲۶ دی ۱۳۹۹
■ جایزه بین المللی شعر Rattle، یک رقابت در زمینه شعر می باشد که توسط راتل، یک مجله شعر آمریکایی برگزار می شود. نویسندگان از سراسر جهان می توانند در این رویداد شرکت نمایند. شعرها باید به انگلیسی نوشته شوند. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ مبلغ ۲۵ دلار اشتراک یک ساله Rattle (یا یک سال تمدید مشترکان است).
.
≡ جوایز:
■ سه برنده مبلغ ۵۰۰۰ دلار و ۵۰۰ نویسنده نسخه چاپی از کتاب خود را دریافت می کنند.

فراخوان بین المللی جایزه داستان کوتاه nelligan ۲۰۲۱

The 2021 Nelligan Prize for Short Fiction

■ مهلت: ۱۱ آذر الی ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
■ این مسابقه توسط مرکز انتشارات ادبی دانشگاه ایالتی کلرادو برگزار می شود. از تمامی نویسندگان آمریکایی و بین المللی دعوت می شود تا در این رویداد شرکت نمایند. هیچ محدودیتی در موضوع وجود ندارد. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ به ازای هر داستان ۱۷ دلار
.
≡ جوایز:
■ مبلغ ۲۰۰۰دلار به بهترین داستان کوتاه اعطا خواهد شد.
■ علاوه بر این، داستان منتخب در پاییز/ زمستان ۲۰۲۱ در کلرادو منتشر خواهد شد.

فراخوان رقابت بین المللی شعر Magma ۲۰۲۰/۲۰۲۱

Magma 2020/21 Poetry Competition

■ مهلت: ۲۶ دی ۱۳۹۹
■ این رقابت توسط مجله شعر ماگما در انگلیس برگزار می شود. تمامی افراد می توانند در این رویداد شرکت نمایند. اشعار می توانند در هر موضوعی باشند. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ مبلغ ۵ پوند برای شعر اول، مبلغ ۴ پوند برای شعر دوم و مبلغ ۳.۵ پوند برای هر اثر اضافه
.
≡ جوایز:
■ جوایز بخش نویسندگان:
○ جایزه نفر اول: مبلغ ۱۰۰۰ پوند
○ جایزه نفر دوم: مبلغ ۳۰۰ پوند
○ جایزه نفر سوم: مبلغ ۱۵۰ پوند
■ جوایز بخش داوران:
○ جایزه نفر اول: مبلغ ۱۰۰۰ پوند
○ جایزه نفر دوم: مبلغ ۳۰۰ پوند
○ جایزه نفر سوم: مبلغ ۱۵۰ پوند

فراخوان رقابت بین المللی رمان کودکان Bath Children’s Novel ۲۰۲۰

BATH CHILDREN’S NOVEL AWARD

■ مهلت: ۹ آذر ۱۳۹۹
■ جایزه رمان کودکان Bath یک جایزه بین المللی برای داستان نویسان نوظهور است. این رویداد توسط Caroline Ambrose برگزار می شود. رمان نویسان نوظهور به عنوان نویسندگانی تعریف می‌شوند که هنوز پیشنهاد انتشار یک رمان را که شامل پیش‌پرداخت از ناشر می‌شود، قبول نکرده اند. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ مبلغ ۲۸ پوند برای هر اثر
.
≡ جوایز:
■ برنده این رقابت جایزه نقدی به مبلغ ۳۰۰۰ پوند دریافت خواهد کرد.

فراخوان بین المللی جایزه شعر Colorado ۲۰۲۱

Colorado Prize for Poetry 2021

■ مهلت: ۲۵ دی ۱۳۹۹
■ این رقابت توسط مرکز انتشارات ادبیات دانشگاه ایالتی کلرادو برگزار می شود. این رویداد یک رقابت بین المللی برای نسخه کامل یک کتاب شعر است. کتاب می تواند از هر تعداد شعر تشکیل شده باشد. شرکت در این رقابت برای تمامی افراد به جز دانشجویان، فارغ التحصیلان و کارمندان دانشگاه ایالتی کلرادو آزاد است. امسال این رقابت توسط Sherwin Bitsui داوری خواهد شد. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ مبلغ ۲۸ دلار وجود دارد که شامل اشتراک یک ساله در Colorado Review است.
.
≡ جوایز:
■ برنده این رقابت مبلغ ۲۰۰۰ دلار جایزه نقدی دریافت می کند، همچنین کتاب او توسط مرکز انتشارات ادبی منتشر خواهد شد.

فراخوان جایزه بین المللی شعر Mslexia ۲۰۲۰

Mslexia Poetry Competition 2020

■ مهلت: ۱۷ آذر ۱۳۹۹
■ این مسابقه توسط Mslexia، نشریه ای زنان نویسنده برگزار می شود. داور امسال این رقابت Karen McCarthy Woolf می باشد. شرکت در این رقابت برای زنان از هر ملیتی آزاد است. اشعار می بایست به زبان انگلیسی ارسال شوند. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ مبلغ ۱۰ پوند برای ۳ اثر
.
≡ جوایز:
■ جایزه اول: مبلغ ۲۰۰۰ پوند ، به علاوه جلسه مشاوره اختیاری و عقب نشینی نوشتن در مرکز Cove Park
■ جایزه دوم: مبلغ ۵۰۰ پوند
■ جایزه سوم: مبلغ ۲۵۰ پوند
■ جایزه شعر منتشر نشده: مبلغ ۲۵۰ پوند
■ همچنین ۱۷ فینالیست دیگر نیز هر کدام مبلغ ۲۵ پوند دریافت خواهند کرد.

فراخوان رقابت بین المللی شعر charles-causley ۲۰۲۰

The Charles Causley Poetry Competition 2020

■ مهلت: ۱۰ آذر ۱۳۹۹
■ این رویداد توسط Charles Causley Trust برگزار می شود. داور امسال این رقابت Lemn Sissay می باشد. تمامی افراد بالای ۱۸ سال از سراسر جهان می توانند در این رویداد شرکت نمایند. آثار باید به زبان انگلیسی ارسال شوند. اشعار می توانند در هر موضوعی باشند. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ مبلغ ۷.۵۰ پوند برای شعر اول و مبلغ ۵.۵۰ پوند برای هر اثر اضافه
.
≡ جوایز:
■ جایزه نفر اول: مبلغ ۲۰۰۰ پوند به همراه یک هفته اقامت در خانه سابق Charles Causley
■ جایزه نفر دوم: مبلغ ۲۵۰ پوند
■ جایزه نفر سوم: مبلغ ۱۰۰ پوند
■ به ۵ نفر دیگر نیز مبلغ ۵۰۰ پوند اهدا خواهد شد.

فراخوان رقابت بین المللی شعر Cafe Writers ۲۰۲۰

Café Writers Open Poetry Competition 2020

■ مهلت: ۱۰ آذر ۱۳۹۹
■ این رقابت توسط Café Writers، یک سازمان داوطلبانه مستقر در نورویچ، با حمایت از نویسندگان جدید برگزار می شود. تمامی افراد می توانند در این رقابت شرکت نمایند. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ برای هر شعر مبلغ ۴ پوند یا برای ۳ شعر مبلغ ۱۰ پوند
.
≡ جوایز:
■ جایزه نفر اول: مبلغ ۱۰۰۰ پوند
■ جایزه نفر دوم: مبلغ ۳۰۰ پوند
■ جایزه نفر سوم: مبلغ ۲۰۰ پوند
■ پنج جایزه تقدیر: هر کدام به مبلغ ۵۰ پوند

فراخوان رقابت بین المللی نویسندگی رسانه های نوین NMWP ۲۰۲۰

The 2020 New Media Writing Prize

■ مهلت: ۷ آذر ۱۳۹۹
■ مهلت دانشجویی: ۲۸ آذر ۱۳۹۹
■ این مسابقه توسط دانشگاه Bournemouth از طریق رسانه و ارتباطات برگزار می شود. برگزارکنندگان به دنبال یک روایت خوب (داستانی یا غیر داستانی) هستند که به طور خاص برای ارائه و خواندن/مشاهده بر روی تبلت یا مک، اینترنت و یا هر وسیله دستی مانند آی پد یا تلفن همراه نوشته شده باشند. این می تواند یک داستان کوتاه، رمان، شعر، مستند یا هر کار با استفاده از کلمات، تصاویر، فیلم یا انیمیشن در تعامل با مخاطبان باشد. تعامل، عنصر اصلی داستان پردازی رسانه های جدید است. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ رایگان است.
.
≡ جوایز:
■ جایزه رسانه های نوین if: مبلغ ۱۰۰۰ پوند

فراخوان رقابت بین المللی داستان کوتاه Neilma Sidney ۲۰۲۰

Neilma Sidney Short Story Prize

■ مهلت: ۲۶ آبان ۱۳۹۹
■ این مسابقه توسط مجله فرهنگی ادبی و استرالیایی Overland و با حمایت بنیادMalcolm Robertson برگزار می شود. این جایزه به نام Neilma Gantner نامگذاری شده است. شرکت برای تمامی نویسندگان در سطح ملی و بین المللی آزاد است. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ مبلغ ۱۲ دلار استرالیا برای مشترکین و مبلغ ۲۰ دلار استرالیا برای افراد غیر عضو
.
≡ جوایز:
■ برنده ۵۰۰۰ دلار استرالیا دریافت می کند. داستان برنده در اولین شماره چاپ اورلند برای سال ۲۰۲۱ منتشر خواهد شد.
■ و دو نفر دیگر نیز هر کدام مبلغ ۷۵۰ دلار استرالیا دریافت می کنند.

فراخوان رقابت بین المللی داستان کوتاه World Tales ۲۰۲۰

“World Tales” Short Story Competition

■ مهلت: ۲۴ مهر ۱۳۹۹
■ این مسابقه توسط یونسکو و بنیاد Idries Shah که یک خیریه آموزشی و فرهنگی مستقل مستقر در لندن است، برگزار می شود. این رویداد از تمامی نوجوانان سراسر جهان دعوت می کند تا یک داستان کوتاه درباره چالش های امروز و فردا بنویسند و دیدگاه های خود را به اشتراک بگذارند. موضوع رقابت امسال «روزی روزگاری در آینده من» است. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ رایگان است.
.
≡ جوایز:
■ بنیاد Idries آثار منتخب ۲۱ برنده را در کتاب ویژه hardcover منتشر خواهد کرد. همه برندگان یک نسخه از این کتاب دریافت خواهند کرد.
■ تعداد ۷ برنده مدال طلا هر کدام یک آی پد دریافت خواهند کرد.

فراخوان رقابت بین المللی داستان کوتاه Hackathon ۲۰۲۰

Owl Canyon Press Short Story Hackathon #4 (AKA Flashathon)

■ مهلت: ۹ مهر ۱۳۹۹
■ این مسابقه توسط Owl Canyon Press، ناشر مستقل در بولدر، کلرادو برگزار می شود. شرکت برای تمامی افراد آزاد است. از نویسندگان دعوت می شود تا یک داستان کوتاه متشکل از ۲۰ پاراگراف را ایجاد و ارسال کنند. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ تا ماه آگوست رایگان می باشد و بعد از آن تا پایان مهلت، هزینه شرکت در مسابقه، ۲۵ دلار است.
.
≡ جوایز:
■ جایزه نفر اول: مبلغ ۱۰۰۰ دلار
■ جایزه نفر دوم: مبلغ ۷۵۰ دلار
■ جایزه نفر سوم: مبلغ ۵۰۰ دلار

فراخوان رقابت داستان کوتاه Galley Beggar Press ۲۰۲۱

The Galley Beggar Press Short Story Prize 2020_21

■ مهلت: ۹ مهر ۱۳۹۹
■ این رقابت توسط گالری Beggar Press یک شرکت انتشارات مستقر در نورویچ انگلستان برگزار می شود. شرکت برای تمامی نویسندگان از سراسر جهان آزاد است. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ مبلغ ۱۰ پوند
.
≡ جوایز:
■ نویسنده برنده مبلغ ۲۰۰۰ پوند جایزه نقدی دریافت می کند.
■ نویسندگان لیست کوتاه هر کدام مبلغ ۲۰۰ پوند جایزه نقدی دریافت می کنند.
■ علاوه بر این جوایز دیگری نیز وجود دارد که به برندگان اهدا خواهد شد.

فراخوان رقابت بین المللی داستان کوتاه زنان Mslexia ۲۰۲۰

Mslexia Fiction & Memoir Competition 2020 Flash Fiction

■ مهلت: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
■ این رقابت توسط مجله Mslexia ، نشریه ای برای زنان برگزار می شود. شرکت در این رقابت برای زنان از هر ملیتی آزاد است. آثار می بایست به زبان انگلیسی باشند و قبلا در جایی منتشر نشده باشند. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ مبلغ ۵ پوند
.
≡ جوایز:
■ برنده مبلغ ۵۰۰ پوند جایزه نقدی دریافت می کند و به سه فینالیست دیگر نیز مبلغ ۵۰ پوند جایزه نقدی اهدا خواهد شد.
■ هر چهار اثر برتر در نسخه ماه دسامبر ۲۰۲۰ نشریه Mslexia منتشر خواهند شد.

فراخوان رقابت نویسندگی داستان کوتاه MASTERS REVIEW ۲۰۲۰

Short Story Award For New Writers 2020

■ مهلت: ۹ شهریور ۱۳۹۹
■ این رقابت توسط Masters Review یک مجله ادبی آمریکایی و ناشر کتاب برگزار می‌شود. داور امسال این رقابت Kali Fajardo-Anstine می باشد. در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ مبلغ ۲۰ دلار
.
≡ جوایز:
■ جایزه نفر اول: مبلغ ۳۰۰۰ دلار و انتشار آنلاین اثر
■ جایزه نفر دوم: مبلغ ۳۰۰ دلار
■ جایزه نفر سوم: مبلغ ۲۰۰ دلار