منو

لینک تلگرام برای ارتباط فراخوان نمایشگاه گروهى‌ «نقاشى و حجم و عکاسی» ‌در گالرى آتشزاد

فراخوان نمایشگاه گروهى‌ «نقاشى و حجم و عکاسی» ‌در گالرى آتشزاد منتشر شد.

  • مهلت ارسال آثار:١ دى ١٣٩٨
  • برگزاری:‎٢٠ تا ٢۵ دی

≡ شرایط:

■ موضوع: آزاد
■ تکنیک: آزاد
■ ابعاد: حداکثر ٨٠ در ٨٠
■ قاب الزامى است.
■ در پایان نیز گواهى شرکت به هنرمندان تقدیم مى شود.

≡ راه های ارتباطی:

  • Add to Phrasebook
    • No word lists for Persian -> Persian…
    • Create a new word list…
  • Copy

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود.

≡ برای سفارش ترجمه، ثبت نام یا پرداخت هزینه ها از طریق تلگرام، اینجا کلیک کنید.

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان عکاسی, فراخوان غیر رایگان, فراخوان مجسمه و حجم, فراخوان نقاشی و طراحی, فراخوان نمایشگاه گروهی, مسابقه عکاسی

دیدگاه ها