لوگوی-سایت-768x233-سفید

بورسیه تحصیلی دانشگاه ادینبورگ

■ انقضای خبر: شهریور ■ فراخوان بورسیه تحصیلی دانشگاه ادینبورگ منتشر شد. کالج هنر دانشگاه ادینبورگ با ۴ برنامه آموزشی اقدام به ارائه بورس تحصیلی می کند. بورسیه دکتری دانشکده هنر دانشگاه ادینبورگ این بورسیه در ۵ گروه ارائه می شود: دانشکده هنر، دانشکده طراحی، دانشکده معماری و معماری منظر، تاریخ هنر، دانشکده موسیقی Reid. […]

فراخوان دومین جشنواره سبز جوکول

■ مهلت: ۸ مرداد ۱۳۹۵ ■ اقتصاد  بومی  منطقه آزاد انزلی ، بر پایه  کشاورزی و صید ماهی استوار است که مهمترین  محصول کشاورزی منطقه برنج  می باشد.صنایع وابسته مهمی نیزازاین محصول نشأت می گیردو ازمهمترین آن می توان به حصیربافی اشاره کردکه تنها صنایع دستی این منطقه است.همچنین بسیاری ازخوراکی های این منطقه ازاین […]