جستجو

سومین جایزه بزرگ بین المللی مرگ بر امریکا

■ مهلت: ۳۰ مهر ■ فراخوان سومین جایزه بزرگ بین المللی مرگ بر امریکا منتشر شد.   سومین جایزه بزرگ بین المللی مرگ بر آمریکا در  سه بخش اصلی: عکس، پوستر و کاریکاتور و سه بخش جانبی: مستند ، کلیپ، سرود و ترانه همزمان با هفته حقوق بشر آمریکایی آغاز می شود.   ≡ قوانین […]