جستجو

جایزه هنر روزنامه نگاری «Anthony Burgess» با عنوان «مشاهده گر»

■ مهلت: ۱۰ آذر ■ فراخوان جایزه هنر روزنامه نگاری «Anthony Burgess» با عنوان «مشاهده گر» منتشر شد. این رقابت توسط «بنیاد بین المللی Anthony Burgess» برگزار می شود. هدف این رقابت قددانی و تشویق نوشتن درباره هنر و موضوعات فرهنگی است که با علایق «Burgess» همراستا هستند. اثر برنده می تواند مروری بر یک […]

اولین جشنواره بین المللی کتاب های صامت ( بی حرف)

■ مهلت: ۱۲ بهمن ■ فراخوان اولین جشنواره بین المللی کتاب های صامت ( بی حرف) منتشر شد. این رقابت توسط شهر «مولازو» ایتالیا و موسسه «Montereggio Paese dei Librai» برگزار می شود. در این جشنواره هم جایزه نقدی و هم فرصت انتشار یک پروژه اصل منتشر نشده که داستان آن منحصرا توسط تصاویر روایت […]